noen

Sink og Mangan fosfatering. 

Belegningsteknikk utfører både Sink fosfat og Mangan fosfat. Fosfateringsprossessen gir en ren og homogen overflate. Denne behandlingen sikrer god vedheft for Xylan.De tungt løselige metallsaltene som utfelles på metalloverflaten, virker som et passivt og heftforbedrende sjikt for maling og lakk. Sjiktet har ulike korrosjonshindrende egenskaper. Et sinkfosfatbelegg på stål, kan forhindre underrusting eller rustspredning dersom det oppstår skader på malingsfilmen.Vi tilfredstiller kravene gitt i følgende spesifikasjoner: AKER Solutions: C-110c og FMC Technologies: C80400, SPC 60038992 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter